1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 
         
 
50e verjaardag van het Benelux-Gerechtshof
Op 15 mei 2024, viert het Benelux-Gerechtshof zijn 50e verjaardag. Ter gelegenheid hiervan zal een conferentie worden gehouden in de grote zittingszaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Dit zowel wetenschappelijke als feestelijke evenement zal worden bijgewoond door Groothertog Henri van Luxemburg. Verder zal de conferentie worden bijgewoond door ministers en prominenten uit de drie Benelux-landen, magistraten van internationale en nationale rechtscolleges, de (oud) leden van het Hof, talrijke vertegenwoordigers van instellingen en medewerkers die de afgelopen halve eeuw hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Benelux-Gerechtshof. Onder vindt u het programma van de conferentie, die om 10 uur zal aanvangen.
>>> Uitnodiging van de conferentie
>>> Programma van de conferentie
Schrijf u uiterlijk 8 mei 2024 in per e-mail naar 50@courbeneluxhof.int
Deelname is gratis
Het verslag van de conferentie met de presentaties en toespraken die op deze jubileumdag zijn gehouden, zal worden gepubliceerd in een tweetalige (Frans-Nederlandse) jubileumbrochure, die na het evenement verkrijgbaar zal zijn.
Datum
15.05.2024
Tijd
09:15 Welkomstkoffie
Plaats
Grote zittingszaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie, Rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Kirchberg, Luxembourg
Welkom bij het Benelux-Gerechtshof
Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege samengesteld uit magistraten van de hoogste rechtscolleges van de drie Beneluxlanden, dat primair tot taak heeft de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die gemeen zijn aan de Beneluxlanden en betrekking hebben op uiteenlopende terreinen, zoals de intellectuele eigendom (waren- en dienstmerken, tekeningen en modellen), de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de dwangsom, de visa, de invordering van belastingschulden, de vogelbescherming en de gelijke fiscale behandeling.
>>> meer info
 
Rechtsregels
Het Benelux-Gerechtshof is bevoegd om rechtsregels uit te leggen die aan de 3 landen gemeenschappelijk zijn. De website bevat een overzicht van deze rechtsregels.
>>> lijst van de rechtsregels
 
Arresten en conclusies van rechtszaken
De website bevat een overzicht van alle rechtszaken bij het Benelux-Gerechtshof. U kunt de arresten en conclusies van deze rechtszaken consulteren.
>>> lijst van arresten en conclusies
 
Nieuws
01-02-2023
Adreswijziging van het Benelux-Gerechtshof
>>> meer info
 
28-03-2022
Nieuwe Presidenten en Eerste Advocaat Generaal
>>> meer info
 
Nuttige documenten
Een aantal documenten beschrijven de werking van het Benelux-Gerechtshof. Deze documenten kunt u op deze website bekijken en downloaden.
>>> meer info
 
Benelux-Gerechtshof
De griffie van het Benelux-Gerechtshof bevindt zich in het 'Hémicycle', 1 rue du Fort Thüngen, L-1499 Luxemburg.