1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 
         
 
Welkom bij het Benelux-Gerechtshof
Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege samengesteld uit magistraten van de hoogste rechtscolleges van de drie Beneluxlanden, dat primair tot taak heeft de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die gemeen zijn aan de Beneluxlanden en betrekking hebben op uiteenlopende terreinen, zoals de intellectuele eigendom (waren- en dienstmerken, tekeningen en modellen), de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de dwangsom, de visa, de invordering van belastingschulden, de vogelbescherming en de gelijke fiscale behandeling.
>>> meer info
 
Rechtsregels
Het Benelux-Gerechtshof is bevoegd om rechtsregels uit te leggen die aan de 3 landen gemeenschappelijk zijn. De website bevat een overzicht van deze rechtsregels.
>>> lijst van de rechtsregels
 
Arresten en conclusies van rechtszaken
De website bevat een overzicht van alle rechtszaken bij het Benelux-Gerechtshof. U kunt de arresten en conclusies van deze rechtszaken consulteren.
>>> lijst van arresten en conclusies
 
Nieuws
04-10-2023
Sluiting tijdens eindejaarsvakantie
>>> meer info
 
01-02-2023
Adreswijziging van het Benelux-Gerechtshof
>>> meer info
 
28-03-2022
Nieuwe Presidenten en Eerste Advocaat Generaal
>>> meer info
 
Nuttige documenten
Een aantal documenten beschrijven de werking van het Benelux-Gerechtshof. Deze documenten kunt u op deze website bekijken en downloaden.
>>> meer info
 
Benelux-Gerechtshof
De griffie van het Benelux-Gerechtshof bevindt zich in het 'Hémicycle', 1 rue du Fort Thüngen, L-1499 Luxemburg.