1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 
 

Disclaimer

De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld.

Daaraan kan nimmer enig recht of enige aanspraak worden ontleend; de informatie op deze website kan rechtstreeks noch onrechtstreeks aanleiding geven tot aansprakelijkheid van het Benelux-Gerechtshof.

Het inkijken van deze website houdt het aanvaarden van de onderhavige bepaling inzake uitsluiting van aansprakelijkheid in.