Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
       
 
Nieuwsbericht

Nieuwe Presidenten en Eerste Advocaat Generaal

 

Op 28 maart 2022 vond in Luxemburg de periodieke Algemene Vergadering van het Benelux-Gerechtshof plaats. Bij die gelegenheid werden de nieuwe presidenten van het Hof en van de drie Kamers gekozen voor de periode 28 maart 2022 – 27 maart 2025 en werd voor diezelfde periode de nieuwe Eerste Advocaat-Generaal aangewezen.

Het Hof verkoos mevrouw Beatrijs Deconinck, raadsheer in het Benelux-Gerechtshof en Eerste voorzitter van het Hof van Cassatie van België, tot nieuwe President van het Hof. Zij volgt de heer Martijn Polak op, raadsheer in het Benelux-Gerechtshof en vicepresident van de Hoge Raad der Nederlanden.

Tot nieuwe Eerste Advocaat-Generaal werd de heer John Petry, Advocaat-Generaal bij het Benelux Gerechtshof en Procureur général d'Etat adjoint van het Luxemburgse Parquet général, aangewezen. Hij volgt de heer André Henkes op, Advocaat-Generaal bij het Benelux-Gerechtshof en Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie van België.

Nieuwe President van de Tweede kamer is mevrouw Nathalie Hilgert, rechter in het Benelux-Gerechtshof en in het Cour d’appel de Luxembourg, die mevrouw Marie-Françoise Carlier, rechter in het Cour d’appel de Bruxelles opvolgt.

Voorzitter van de Derde kamer tenslotte is de heer Vincent van den Brink, raadsheer in het Benelux-Gerechtshof en vicepresident van de Hoge Raad der Nederlanden, die de heer Francis Delaporte, raadsheer in het Benelux-Gerechtshof en President van het Cour Administrative de Luxembourg, opvolgt.