1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 83/7
Betreft Belgische bijzondere bijdrage; toepassing in de Benelux rechtssfeer - W. Raemakers
Cotisation spéciale temporaire belge; application dans l'ordre juridique Benelux - W. Raemakers
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 24-09-1984
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 24-09-1984
conclusie van de advocaat-generaal NL 04-05-1984
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR