Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 80/3
Betreft Beschikking tot doorhaling - Cl. Dejonge
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 11-05-1982
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking tot doorhaling NL 11-05-1982
conclusie van de advocaat-generaal NL 22-01-1982
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR