Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 89/8
Betreft Kortman / Remo Chemie
Nat. Rechter Koophandel Mechelen
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 10-12-1990
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 10-12-1990
conclusie van de advocaat-generaal NL 08-05-1990
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR