Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 12/3
Betreft Leunis François/Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur
Nat. Rechter Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
Inzake Dwangsom - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 02-07-2013
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 02-07-2013
conclusie van de advocaat-generaal NL 05-03-2013
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR