Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 12/1
Betreft ESPAL S.A./Syndicat des copropriétaires Ilôt du Nord
Nat. Rechter Hof van Beroep Luxemburg - Cour d'appel de Luxembourg
Inzake Dwangsom
Datum arrest 07-05-2013
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 07-05-2013
conclusie van de advocaat-generaal NL 26-09-2012
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR