Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 11/1
Betreft LCM/BBAV
L'ANMC/BBAA
Nat. Rechter Rechtbank van 1e aanleg Huy - Tribunal de 1er instance Huy
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Benelux-overeenkomst
Datum arrest 09-10-2012
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 09-10-2012
conclusie van de advocaat-generaal NL 05-04-2012
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR