Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 09/4
Betreft Frenko / Frigor
Nat. Rechter Gerechtshof 's-Gravenhage
Inzake Intellectuele eigendom
Datum arrest 23-08-2010
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking van de kamer voor de procesvoering NL 23-08-2010
conclusie van de advocaat-generaal NL 16-08-2010
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR