Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 01/2
Betreft Benoeming onder statuut van een contractant - C. Poelmans
Nomination comme agent statutaire - C. Poelmans
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 24-02-2003
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 24-02-2003
conclusie van de advocaat-generaal NL 13-12-2002
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR