Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 98/2
Betreft Bijzondere bijdrage voor de Belgische Sociale Zekerheid - F. D'Hondt en G. Bruynseels
Cotisation spéciale pour la sécurité sociale belge - F. D'Hondt en G. Bruynseels
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 02-04-2001
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 02-04-2001
conclusie van de advocaat-generaal NL 20-06-2000
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR