1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 00/1
Betreft Prestatiewaardering bij de Benelux Bureaus in Den Haag - R. Gérard
Evaluation des prestations - R. Gérard
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux-bureaus te 's-Gravenhage
Datum arrest 12-04-2002
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 12-04-2002
conclusie van de advocaat-generaal NL 25-08-2001
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR