Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 83/5
Betreft Belgische bijzondere tijdelijke bijdrage; interne belastingheffing - W. Raemakers en M.H. Dereymaker
Cotisation spéciale temporaire belge ; impôt interne - W. Raemakers en M.H. Dereymaker
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 24-09-1984
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 24-09-1984
conclusie van de advocaat-generaal NL 01-05-1984
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR