Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 99/1
Betreft KPN / BMB
Nat. Rechter Hof Den Haag
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 29-11-2001
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 01-12-2004
arrest NL 29-11-2001
conclusie van de advocaat-generaal NL 30-01-2001
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR