Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 95/4
Betreft Christian Dior / Evora
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 16-12-1998
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 16-12-1998
conclusie van de advocaat-generaal NL 23-09-1998
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR