Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 
       
 
Vacatures

Het Benelux-Gerechtshof, gevestigd te Luxemburg, is een internationaal rechtscollege samengesteld uit magistraten van de hoogste rechtscolleges van de drie Benelux-landen, dat primair tot taak heeft de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die gemeenschappelijk zijn aan de Benelux-landen en betrekking hebben op uiteenlopende terreinen. Sinds 2018 kent het Hof ook een specifieke rechtsprekende bevoegdheid inzake het intellectuele eigendomsrecht (merken en tekeningen of modellen).

De permanente zetel van het Hof is recent overgegaan van Brussel naar Luxemburg. Dit houdt ook in dat de griffie van het Benelux-Gerechtshof verplaatst wordt naar Luxemburg. Dit proces is momenteel in volle gang.

Ter ondersteuning van de griffie in Luxemburg is het Benelux-Gerechtshof op zoek naar een:

Polyvalent administratief medewerker (m/v/x)
Vertaler Frans-Nederlands (m/v/x)
Vertaler Nederlands-Frans (m/v/x)