Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 94/4
Betreft O.M. / Van der Haegen Rouaen
Nat. Rechter 1e aanleg Gent
Inzake Dwangsom - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 12-02-1996
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 12-02-1996
conclusie van de advocaat-generaal NL 18-06-1995
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR