Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 93/6
Betreft O.M. / Berouka
Nat. Rechter 1e aanleg Kortrijk
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Benelux-overeenkomst
Datum arrest 08-12-1994
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 08-12-1994
conclusie van de advocaat-generaal NL 30-03-1994
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR