1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 93/2
Betreft Renault / Reynolds (Reynotrade)
Nat. Rechter Hof Arnhem
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 13-06-1994
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 13-06-1994
conclusie van de advocaat-generaal NL 08-12-1993
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR