Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 92/2
Betreft Van Messel / Ontvanger Belasting
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Bijstand inzake belastingen - wederzijdse bijstand inzake de invordering belastingschulden
Datum arrest 28-06-1994
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 28-06-1994
conclusie van de advocaat-generaal NL 26-01-1994
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR