Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 91/6
Betreft Royale Belge / Winterthur 3 10.05.93
Nat. Rechter 1ère inst. Tournai
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 10-05-1993
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 10-05-1993
conclusie van de advocaat-generaal NL 10-12-1992
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR