Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 91/4
Betreft Colorcopy / Bisoux
Nat. Rechter Cass. Belgique
Inzake Dwangsom - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 17-12-1992
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 17-12-1992
conclusie van de advocaat-generaal NL 24-02-1992
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR