Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 91/3
Betreft Lambert / Groupe Josi
Nat. Rechter 1ère instance Namur
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 17-12-1992
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 17-12-1992
conclusie van de advocaat-generaal NL 21-05-1992
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR