1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 90/6
Betreft Adidas / Sporthuis Coenraad
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Tekeningen of modellen - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 16-12-1991
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 16-12-1991
conclusie van de advocaat-generaal NL 11-04-1991
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR