Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 90/2
Betreft C.P.A.S. / Porré-Josi
Nat. Rechter Cass. Belgique
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 16-04-1992
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 16-04-1992
conclusie van de advocaat-generaal NL 05-06-1991
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR