Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 89/10
Betreft Equity & Law / Mastrangioli 3 10.12.90
Nat. Rechter 1ère instance Liège
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 10-12-1990
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 10-12-1990
conclusie van de advocaat-generaal NL 21-06-1990
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR