Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 89/5
Betreft Schons / Lecok
Nat. Rechter Cass. Belgique
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 30-11-1990
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 30-11-1990
conclusie van de advocaat-generaal NL 23-02-1990
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR