Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 87/9
Betreft O.M. en Depaepe/Espeel
Nat. Rechter 1e aanl. Kortrijk
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 20-12-1988
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 20-12-1988
conclusie van de advocaat-generaal NL 19-04-1988
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR