Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 86/3
Betreft Goudse / Winterthur
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 15-02-1988
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 15-02-1988
conclusie van de advocaat-generaal NL 18-11-1987
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR