Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 86/2
Betreft O.M. Asselman / Lauvrijs
Nat. Rechter 1e aanleg Brussel
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 19-02-1988
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 19-02-1988
conclusie van de advocaat-generaal NL 16-11-1987
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR