Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 84/4
Betreft M.P. et Meeuws / Lloyd-Wigham
Nat. Rechter Appel Liège
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 17-03-1986
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 17-03-1986
conclusie van de advocaat-generaal NL 06-12-1985
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR