Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 83/3
Betreft Valois Vacances / Edel Bureau
Nat. Rechter Comm. Bruxelles
Inzake Dwangsom - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 02-04-1984
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 02-04-1984
conclusie van de advocaat-generaal NL 03-01-1984
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR