1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 20/1
Betreft De heer X / Benelux Unie
Monsieur X / Union Benelux
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel
Datum arrest 21-12-2021
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 21-12-2021
conclusie van de advocaat-generaal NL 21-06-2021
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR