Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 76/2
Betreft ADG-Sieben / Leeferink
Nat. Rechter Hof Arhnem
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 09-03-1977
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 09-03-1977
conclusie van de advocaat-generaal NL 15-12-1976
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR