Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 13/1
Betreft Parfumerie ICI Paris XL/Productions France Monde
Nat. Rechter Hof van Cassatie
Inzake Tekeningen of modellen
Datum arrest 19-02-2014
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 19-02-2014
conclusie van de advocaat-generaal NL 18-09-2013
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR