Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 12/2
Betreft BELGACOM/ALPHACOM
Nat. Rechter Handelsrechtbank van Brussel - Tribunal de commerde de Bruxelles
Inzake Dwangsom - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 14-06-2013
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 14-06-2013
conclusie van de advocaat-generaal NL 18-10-2012
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR