Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 82/2
Betreft Nijs / Ciba Geigy
Nat. Rechter Hof Den Haag
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 09-07-1984
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 09-07-1984
conclusie van de advocaat-generaal NL 06-02-1984
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR