Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 11/4
Betreft MAG / Edco e.a.
Nat. Rechter Hoge Raad der Nederlanden
Inzake Tekeningen of modellen
Datum arrest 15-02-2013
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 15-02-2013
conclusie van de advocaat-generaal NL 20-06-2012
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR