Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 11/3
Betreft Mercator Verzekeringen/GMWF
Assurances Mercator/GMWF
Nat. Rechter Rechtbank van 1ste aanleg Turnhout - Tribunal de 1er instance Turnhout
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Datum arrest 28-06-2012
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 28-06-2012
conclusie van de advocaat-generaal NL 03-02-2012
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR