Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 10/7
Betreft Intres Belgium N.V./B.O.I.E.
Nat. Rechter Hof Brussel
Inzake Intellectuele eigendom
Datum arrest 06-10-2011
 
Titel van het document Taal Datum arrest
conclusie van de advocaat-generaal NL 30-11-2011
arrest NL 06-10-2011
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR