Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 09/3
Betreft D. Engels / Deawoo Electronics Europe
Nat. Rechter Hof van Cassatie
Inzake Merken
Datum arrest 23-12-2010
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 23-12-2010
conclusie van de advocaat-generaal NL 01-12-2009
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR