Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 09/2
Betreft Faucon B. e.a. / Braine-l'Alleud Sablière
Nat. Rechter Cassatie België - Cassation Belgique
Inzake Dwangsom
Datum arrest 30-09-2010
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 30-09-2010
conclusie van de advocaat-generaal NL 14-09-2009
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR