1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 09/1
Betreft Ontslagvergoeding – S-H / OBPI
Indemnité de licenciement – S-H / OBPI
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux-bureaus te 's-Gravenhage
Datum arrest 29-10-2009
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 29-10-2009
conclusie van de advocaat-generaal NL 29-06-2009
conclusie van de advocaat-generaal NL 29-06-2009
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR