Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 86/1
Betreft Verhoogde inhouding voor de pensioenen n.a.v. eenzelfde maatregel bij de Belgische Staat - M.H. Dereymaker
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 08-12-1986
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 08-12-1986
conclusie van de advocaat-generaal NL 04-06-1986
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR