Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr D 87/1
Betreft Nederland
Nat. Rechter
Inzake Adviezen - overeenkomst inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen
Datum arrest 20-12-1988
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking tot doorhaling NL 20-12-1988
conclusie van de advocaat-generaal NL 27-04-1988
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR