Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr D 87/1
Betreft Nederland
Nat. Rechter
Inzake Adviezen - overeenkomst inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen
Datum arrest 20-12-1988
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking tot doorhaling NL 20-12-1988
conclusie van de advocaat-generaal NL 27-04-1988
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR