1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 03/1
Betreft Verzoek tot herziening van het arrest B 2003/1 - M.F.
Révision de l'arrêt B 2003/1 - M.F.
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux-bureaus te 's-Gravenhage
Datum arrest 26-09-2005
 
Titel van het document Taal Datum arrest
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR