Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 98/1
Betreft Tussentijdse verhogingen en eindejaarspremies - B. Coddens
Augmentations intercalaires et primes de fin d'année - B. Coddens
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 07-06-1999
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 07-06-1999
conclusie van de advocaat-generaal NL 08-10-1998
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR