Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 81/3
Betreft Ladan / De Bruin
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Dwangsom - Benelux-overeenkomst
Dwangsom - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 11-05-1982
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 11-05-1982
conclusie van de advocaat-generaal NL 11-02-1982
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR