Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 90/1
Betreft Vrijstelling van opdrachten als tolk in het buitenland - F. Pollefeys
Dispense de missions d'interprète à l'étranger - F. Pollefeys
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 06-12-1991
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 06-12-1991
conclusie van de advocaat-generaal NL 14-01-1991
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR